Privacy verklaring

 

 

Chambres d’hotes le Bonnefroy, gevestigd aan Ldt. Le Bonnefroy 70310 Corravillers France, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.lebonnefroy.com, chambres d’hotes le Bonnefroy, 70310, Corravillers France. +33 3 8494 4595 contactpersoon is Martin van Kemenade

 

Gegevens die wij verwerken met welk doel en op basis van welke grondslag :

Chambres d’hotes le Bonnefroy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen,
- het afhandelen van uw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reklamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- informeren via social media zoals Facebook, Twitter, Instagram

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren :

Chambres d’hotes le Bonnefroy bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden :

Chambres d’hotes le Bonnefroy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken :

Chambres d’hotes le Bonnefroy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bv uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht nom uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door chambres d’hotes le Bonnefroy en heeft het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lebonnefroy.com . Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort ) paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken , op uw verzoek. Chambres d’hotes le Bonnefroy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link ;
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

Chambres d’hotes le Bonnefroy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lebonnefroy.com